Jednorazowy faktoring

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które incydentalnie odczuwają potrzebę zmiany wierzytelności na gotówkę.

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne (przed terminem płatności) wynikających z obrotu gospodarczego. Mogą być to również faktury o niskich nominałach. Minimalna możliwa wartości faktury to 500 PLN.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Finansowanie faktur
100 000 PLN
60 dni
80% do 100%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...