Jednorazowy wykup faktury

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które incydentalnie odczuwają potrzebę zmiany wierzytelności na gotówkę.

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne wynikających z obrotu gospodarczego o minimalnej wartości 500 PLN.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury Szczegóły
Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
120 dni
80% do 90%
Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
90 dni
100%
Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%
Finansowanie faktur
100 000 PLN
60 dni
80% do 100%
Jednorazowy faktoring
250 000 PLN
120 dni
95%
Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%