Jednorazowy faktoring

Faktor: eFaktor

eFaktor faktoring

 

Finansowanie jednej faktury bez zobowiązania do stałej współpracy.

Unikalna usługa w faktoringu przy finansowaniu powyżej 100.000 PLN: finansowanie jednej faktury bez zobowiązania do stałej współpracy. Brak abonamentów i stałych opłat powoduje, że usługa jest wyjątkowo atrakcyjna. eFaktor umożliwia finansowanie w zależności od potrzeb również jedynie części faktury. Firma może korzystać z usługi jednorazowo lub wielokrotnie, w momencie gdy potrzebuje finansowania. Produkt finansowy z kategorii: "na żądanie".

Z oferty może skorzystać przedsiębiorstwo świadczące usługi lub sprzedające towary na faktury VAT z odroczonym terminem płatności. Brak ograniczeń branżowych.

Rodzaj faktoringu jednorazowy faktoring
Max. limit finansowania 500 000 PLN
Min. limit finansowania 100 000 PLN
Forma księgowości
  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
  • rolnik będący płatnikiem VAT
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 120 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 80% do 90%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje