Jednorazowy faktoring

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które incydentalnie odczuwają potrzebę zmiany wierzytelności na gotówkę.

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne (przed terminem płatności) wynikających z obrotu gospodarczego. Mogą być to również faktury o niskich nominałach. Minimalna możliwa wartości faktury to 500 PLN.

Max. limit finansowania250 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania500 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania500 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...