Jednorazowy wykup faktury

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które incydentalnie odczuwają potrzebę zmiany wierzytelności na gotówkę.

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne wynikających z obrotu gospodarczego o minimalnej wartości 500 PLN.

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania250 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania500 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania500 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury100%
Szczegóły

Więcej...