Jednorazowy faktoring

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które nie potrzebują dostępu do stałego limitu finansowania, ponieważ incydentalnie odczuwają potrzebę zamiany wierzytelności na gotówkę. Ten wariant faktoringu sprawdzi się również w przypadku braku stałych kontrahentów (np. w branży transportowej).

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne (przed terminem płatności) wynikających z obrotu gospodarczego. Mogą być to również faktury o niskich nominałach.

Max. limit finansowania250 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)95%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania3 mln PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania500 000 PLN
Max. termin płatności120 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania100 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania200 000 PLN
Max. termin płatności60 dni
Finansowanie faktury (brutto)80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania300 000 PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania2 mln PLN
Max. termin płatności90 dni
Finansowanie faktury (brutto)80%
Szczegóły

Więcej...