Skip to main content

Jednorazowy faktoring

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które nie potrzebują dostępu do stałego limitu finansowania, ponieważ incydentalnie odczuwają potrzebę zamiany wierzytelności na gotówkę. Ten wariant faktoringu sprawdzi się również w przypadku braku stałych kontrahentów (np. w branży transportowej).

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne (przed terminem płatności) wynikających z obrotu gospodarczego. Mogą być to również faktury o niskich nominałach.

Max. limit finansowania
300 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
200 000 PLN
Max. termin płatności
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 100%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
100 000 PLN
Max. termin płatności
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
7 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
300 000 PLN
Max. termin płatności
70 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%
Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%
Szczegóły

Więcej...

Max. limit finansowania
500 000 PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%
Szczegóły

Więcej...