Jednorazowy faktoring

Jednorazowa transakcję wykupu faktury przed terminem jej płatności to rozwiązanie dla firm, które nie potrzebują dostępu do stałego limitu finansowania, ponieważ incydentalnie odczuwają potrzebę zamiany wierzytelności na gotówkę. Ten wariant faktoringu sprawdzi się również w przypadku braku stałych kontrahentów (np. w branży transportowej).

Przedmiotem jednorazowego wykupu mogą być wierzytelności niewymagalne (przed terminem płatności) wynikających z obrotu gospodarczego. Mogą być to również faktury o niskich nominałach.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring jednorazowy
3 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring online
2 mln PLN
90 dni
80%

Więcej...

Finansowanie faktur
200 000 PLN
60 dni
80% do 100%

Więcej...

Mikrofaktoring
100 000 PLN
60 dni
80%

Więcej...