Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring eksportowy
2 mln PLN
120 dni
80% do 100%

Więcej...

Faktoring eksportowy
1 mln PLN
90 dni
95%

Więcej...

Faktoring jawny
200 000 PLN
60 dni
80% do 100%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring online
2 mln PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring ALL INCLUSIVE
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Mikrofaktoring
100 000 PLN
60 dni
80%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Faktoring odwrotny - Abonamentowy
100 000 PLN
60 dni
100%

Więcej...

Limit zakupowy
100 000 PLN
360 dni
100%

Więcej...