Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring cichy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring eksportowy
9 mln PLN
120 dni
80% do 100%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Faktoring cichy
200 000 PLN
60 dni
80% do 95%

Więcej...

Faktoring eksportowy
2 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring pełny
3 mln PLN
120 dni
90%

Więcej...

Faktoring zagraniczny
5 mln PLN
90 dni
90%

Więcej...

Finansowanie zakupów
350 000 PLN
120 dni
100%

Więcej...

Finansowanie faktur
200 000 PLN
60 dni
80% do 100%

Więcej...

Faktoring niepełny
3,5 mln PLN
120 dni
90%

Więcej...