Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring jawny ekspres
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Faktoring cichy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring odwrotny
3 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring niepełny
1,2 mln PLN
120 dni
80% do 95%

Więcej...

Faktoring z regresem
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring niepełny
5 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring eksportowy
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring cichy
200 000 PLN
60 dni
80% do 95%

Więcej...

Faktoring bez zobowiązań
1 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...