Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Smart Plan
500 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring zakupowy
300 000 PLN
180 dni
100%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Limit zakupowy
100 000 PLN
360 dni
100%

Więcej...

Finansowanie zakupów
50 000 PLN
60 dni
100%

Więcej...

Faktoring cichy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Faktoring jawny
100 000 PLN
60 dni
80% do 100%

Więcej...

Faktoring zaliczkowy
250 000 PLN
90 dni
80%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring z regresem
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...