prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring dla rolnictwa

Jest dedykowany dla branży rolnej i uwzględnia jej indywidualną specyfikę m.in. sezonowość oraz rolnika jako podmiot transakcji.   

Dotyczy finansowania transakcji dokonywanych:

          • dla rolników m.in.: sprzedaży środków ochrony roślin, sprzedaży pasz dla zwierząt itp.
          • lub przez rolników m.in.: sprzedaż wyrobów rolno-spożywczych, sprzedaż bydła itp.

Z faktoringu może skorzystać rolnik prowadzący działalność gospodarczą, a także rolnik nie mający firmy. Warunkiem jest jednak prowadzenie produkcji i sprzedaż wytworzonych produktów rolno-spożywczych na podstawie dokumentów sprzedaży - faktury. Minimalny okres prowadzenia działalności rolniczej aby starać się o faktoring to 12 miesięcy.

* * *

Aby otrzymać oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację: