Skip to main content

Silny trend wzrostowy w faktoringu

Firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) w 2014 roku wykupiły wierzytelności o wartości 114,4 mld złotych. W stosunku do roku poprzedniego oznacza to wzrost wartość wykupionych wierzytelności o 17,31%. Silny trend wzrostowy trwa w branży nieprzerwanie od 2009 roku.

Wierzytelności (łącznie wartości 114.446,67 mld zł) zostały sfinansowane w ramach różnych form faktoringu. Najbardziej popularne w 2014 roku formy faktoringu to:

  • faktoring krajowy niepełny - wartość obrotów 47.614,53 mln złotych,
  • faktoring krajowy pełny - wartość obrotów 42.552,82 mln złotych,
  • faktoring eksportowy - wartość obrotów 22.660,80 mln złotych.

Wzrost odnotowano w każdej z wymienionych kategorii w stosunku do 2013 roku.

Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF zwraca uwagę, że "wzrost branży mierzony wskaźnikiem penetracji PKB, osiągnął w 2013 roku 8,42%. Wartość wskaźnika jest bliska średniej w Europie (9,5%), jest natomiast wyższa niż wskaźnik globalny (4,49%.)".

W roku 2014 z usług firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów skorzystało 6 305 przedsiębiorstw (faktorantów), które przekazały 5,47 milionów faktur, wystawione dla 127 196 kontrahentów (dłużników). To zdecydowany wzrost w każdym obszarze w porównaniu do roku poprzedniego.

Źródło: Polski Związek Faktorów