To zrozumiałe, że w mnogości ofert chcesz ułatwić sobie zadanie, ale uważaj, ranking faktoringu to nie jest dobry sposób. Szansa na to, że firma faktoringowa ze szczytu jakiegokolwiek rankingu, będzie miała akurat najlepszą ofertę dla twoje firmy, jest podobna jak przy losowaniu. W rzeczywistości, dla każdego przedsiębiorstwa zainteresowanego faktoringiem powinien być sporządzony osobny, indywidualny ranking faktoringu.

Wymagania instrukcji finansowych oferujących faktoring są miej restrykcyjne niż to jest w przypadku kredytu obrotowego. Jednak poza typowymi dla faktoringu wymogami faktorzy określają grupy docelowe przedsiębiorstw do których kieruje swoją ofertę. Wymogi różnią się więc w zależności od faktora.

Mikro firmy mają zawsze pod górkę. Nawet faktoring, który co do zasady jest o wiele bardziej dostępny niż kredyt bankowy, dla mikro przedsiębiorstwa jest często poza zasięgiem. Odpowiedzią na potrzeby małej firm jest mikrofaktoring. Poprzez mikrofaktoring przedsiębiorca można przekazać do wykupu nawet tylko jedną fakturę o wartości mniejszej niż tysiąc złotych.

Faktoring może być „kołem zamachowym” stanowiącym stabilne i elastyczne źródło, kluczowego „paliwa” dla rozwoju dla firmy. W trudnym okresie bywa również „kołem ratunkowym” pomagającym wyjść z problemów. Faktoring może zaoferować tak wiele korzyści, że w praktyce trudno nawet je jednocześnie wykorzystać.

Faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty) to odmiana faktoringu w której kontrahent nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu, a tym samym dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta (firmy wystawiającej fakturę). Tym samym to faktorant zobowiązany jest zwrócić w ustalonym czasie pieniądze faktorowi.

Każdemu zależy, aby decyzje w tym decyzje wyboru firmy faktoringowej podejmować możliwie sprawnie i szybko. Kiedy początkowo wybór wydaje się duży, często szukamy „klucza”, który uprości i pomoże w znalezieniu właściwej oferty. Czy kierowanie się wielkością faktora może pomóc? Czy najwięksi faktorzy mają najlepsze oferty? Droga na skróty może być wyboista.

Naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa jest szukanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów czy usług. Otwarcie się firmy na międzynarodowe rynki daje ogromne możliwości, ale wiąże się z nowymi wyzwaniami i większym ryzykiem niż handel krajowy. To właściwy moment aby poznać i docenić faktoring eksportowy.

Zadaniem faktoringu odwrotnego jest wspomaganie płynności finansowej firmy, ale na sposób zupełnie inny niż ma to miejsce w każdym innym wariancie faktoringu. Faktoring odwrotny (faktoring odwrócony) najprościej mówiąc jest to faktoring dla kupujących, w przeciwieństwie do faktoringu klasycznego, który jest przeznaczony dla sprzedających.

Jaki faktoring wybrać? Wybór między tymi dwoma rodzajami faktoringu z pozoru wydaj się prosty i oczywisty - to faktoring pełny pozwala maksymalnie ograniczyć ryzyko w transakcjach handlowych. Jednak dodatkowy zakres bezpieczeństwa wiąże się z dodatkowym kosztem - prowizją za przejęcie ryzyka. Dlatego warto rozważyć czy i kiedy skorzystać z faktoringu z regresem.

Poszukiwanie firmy faktoringowej należy rozpocząć od sprecyzowania podstawowych potrzeby przedsiębiorstwa. Czyli czego oczekujemy od faktoringu? Czy tylko finansowania? Czy jednak ważne dla naszej firmy są również dodatkowe usługi jak zarządzanie należnościami, egzekwowanie płatności albo przejęcie ryzyka?

Kredyt kupiecki udzielany jest kupującemu przez sprzedawcę i polega na odroczeniu terminu płatności za towar lub usługę. Niewątpliwie w swoim arsenale środków przekonywania klientów warto mieć kredyt kupiecki. Ta pozabankowa forma finansowania niesie korzyści dla obu stron transakcji, dlatego też cieszy się dużą popularnością.

Kredyt obrotowy ma swojej wady. Co gdyby jednak twoja firma mogła skorzystać z rozwiązania pozbawionego wad kredytu obrotowego? Finansowania, które nie jest uzależnione od zdolności kredytowej firmy i innych typowych bankowych ograniczeń. Finansowania, które jest elastyczne i rośnie wraz z rozwojem oraz potrzebami twojej firmy. Co więcej, finansowania, które nie wymaga nawet zabezpieczeń rzeczowych.

Chociaż często mówimy w liczbie pojedynczej „usługa faktoringu”, to w rzeczywistości jest to nie jedna usługa, ale zbiór rożnych usług. Faktoring kojarzy się przede wszystkim z finansowaniem, tymczasem łączy on w sobie różne ale kompleksowe usługi. Co ważne zestaw usług, które znajdą się w umowie faktoringu nie jest odgórnie określony. Umowa faktoringu zawiera kombinację usług sprecyzowanych ostatecznie właśnie w umowie.

Faktoring to produkt finansowy dla firm potrzebujących finansowania bieżącej działalności, połączony z dodatkowymi usługami wspierającymi zarządzanie należnościami. Jest oferowany w kilku odmianach uwzględniających pewne indywidualne cechy, zaspokajających różne potrzeby przedsiębiorstw. Podstawowe rodzaje faktoringu a jednocześnie najbardziej typowe produkty oferowane przez firmy faktoringowe to faktoring pełny oraz faktoring niepełny.

Zatory płatnicze to poważy problem dla całej gospodarki, ale szczególnie mocno uderza w przedsiębiorstwo, które bezpośrednio dotyka. Zator płatniczy może być przyczyną utraty płynności finansowej przez firmę, zmuszając do ograniczenie działalności, a nawet doprowadzić przedsiębiorstwo do upadku. Dlatego tak ważne jest skuteczne przeciwstawianie się powstawaniu zatorów płatniczych.

Płynność finansowa, czyli zdolność przedsiębiorstwa do dokonywania zakupów niezbędnych dla jego funkcjonowania towarów i usług oraz do płacenia na czas rachunków. Jest fundamentalnym elementem każdej firmy, niezależnie od jej wielkości czy profilu działalności. Jak ważna jest płynność finansowa, może świadczyć to, że nawet firma, która wykazuje zysk, ale nie ma zdolności do spłaty krótkoterminowych zobowiązań, może być zmuszona do ogłoszenia upadłości.