Skip to main content

Faktoring dla nowych firm

Założyłeś nową firmę i masz kłopoty z uzyskaniem finansowania? Krótki staż firmy i brak historii działalności uniemożliwia współpracę z bankami? Jest rozwiązanie dla przedsiębiorstw dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą.

Faktoring dla nowych firm - to usługa, w której, aby firma mogła skorzystać z finansowania, wystarczy, że kontrahent, dla którego jest wystawiana faktura, będzie wiarygodnym płatnikiem. Twoja firma nie musi również posiadać majątku czy innych zabezpieczeń, żeby skorzystać z faktoringu.

Start-up może skorzystać z faktoringu - już od pierwszego dnia działalności!

Jak znaleźć faktoring dla nowej firmy - w 3 krokach:

Aby skorzystać z faktoringu dla nowej firmy:

1) Wybierz rodzaj faktoringu odpowiadający potrzebom Twojej firmy. 

rodzaje faktoringu

 

2) W filtrze znajdź i zaznacza opcje "nowa firma",

faktoring dla nowych firm

Możesz oznaczyć również inne parametry np. formę działalności firmy czy wybrać walutę rozliczeniową itp. Nie jest to konieczne, ale pozwoli szybko wykluczyć oferty faktoringu niepasujące do Twojej firmy.

3) Wciśnij "Szukaj".

Teraz tylko porównaj i wybierz najlepiej dopasowaną ofertę faktoringu dla Twojej nowej firmy.