W 2022 roku firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały 23,9 mln faktur na kwotę 460,6 mld zł. To wzrost skali obrotów o 27,1% w porównaniu do roku poprzedniego. Kolejny rok z rzędu rynek faktoringu urósł o ponad jedną czwartą.

Faktoring ze względu na zasięg terytorialny dzieli się na faktoring krajowy i zagraniczny. Faktoring krajowy dotyczy transakcji między dwiema firmami działającymi na wewnętrznym rynku danego państwa. Faktoring zagraniczny obejmuje transakcje między dwoma podmiotami gospodarczymi z dwóch różnych państw. W Polsce zdecydowanie dominuje faktoring krajowy. W roku 2021 jak podał GUS, z faktoringu krajowego skorzystały 24 604 firmy, podczas gdy z faktoringu zagranicznego 1 767 przedsiębiorstwa.

W 2021 roku z faktoringu skorzystało 26 371 przedsiębiorstw, jest to wzrost aż o ponad 5 tysięcy w ciągu roku. Oznacza to, że w naznaczonym pandemią 2021 roku firmy faktoringowe miały prawie o 25% więcej klientów niż rok wcześniej, rosły również obroty. Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła natomiast o 29,4%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w roku 2021 sfinansowały 21,1 mln faktur na kwotę łącznie 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów o 25,8% w skali roku. W ciągu ostatnich 10 lat tylko raz w 2018 roku Polski Związek Faktorów odnotował większą dynamikę rozwoju.

Wśród uczciwych przedsiębiorców, wnioskujących o uzyskanie finansowania bieżącej działalności poprzez zastosowanie faktoringu, pojawiają się również osoby z intencjonalnym zamiarem oszustwa. Teraz firmy faktoringowe zyskują nowe narzędzie do ochrony przed fraudami.

Wartość wierzytelność wykupionych w 2020 roku przez podmioty świadczące usługi faktoringu zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Okazuje się jednak, że okres pandemii COVID-19 dla branży faktoringu w wielu innych aspektach wypadł pozytywnie. Statystyki dotyczące branży faktoringowej za 2020 rok opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną z 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu. Interpretacja została wydana w celu eliminacji rozbieżności pojawiających w indywidualnych interpretacjach podatkowych, które przy analogicznym brzmieniu przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT były rozbieżne w swojej treści merytorycznej.