Firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w roku 2021 sfinansowały 21,1 mln faktur na kwotę łącznie 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów o 25,8% w skali roku. W ciągu ostatnich 10 lat tylko raz w 2018 roku Polski Związek Faktorów odnotował większą dynamikę rozwoju.

Wśród uczciwych przedsiębiorców, wnioskujących o uzyskanie finansowania bieżącej działalności poprzez zastosowanie faktoringu, pojawiają się również osoby z intencjonalnym zamiarem oszustwa. Teraz firmy faktoringowe zyskują nowe narzędzie do ochrony przed fraudami.

Wartość wierzytelność wykupionych w 2020 roku przez podmioty świadczące usługi faktoringu zmalała w porównaniu z poprzednim rokiem o 1,9%. Okazuje się jednak, że okres pandemii COVID-19 dla branży faktoringu w wielu innych aspektach wypadł pozytywnie. Statystyki dotyczące branży faktoringowej za 2020 rok opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opublikował interpretację ogólną z 15 lutego 2021 r. w sprawie zasad ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodu przy zbyciu wierzytelności własnych w ramach umowy faktoringu. Interpretacja została wydana w celu eliminacji rozbieżności pojawiających w indywidualnych interpretacjach podatkowych, które przy analogicznym brzmieniu przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT były rozbieżne w swojej treści merytorycznej.

W obliczu pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego podjął wyjątkowe środki i wprowadził zupełnie nowe rozwiązania wspierające gospodarkę. BGK objął gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych także limity faktoringowe. To pierwszy w Europie program pomocowy dla firm oparty na faktoringu.

Rok 2019 był bardzo dobrym okresem dla branży faktoringowej w Polsce. Z usług faktorów skorzystało łącznie 22 083 przedsiębiorstw, to 29% więcej niż rok wcześniej. Wartość wierzytelności wykupionych przez banki i firmy faktoringowe wyniosła 315 mld zł był to w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 27,9%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Mimo zmieniających się warunków prawnych oraz pogarszająca się sytuacja makroekonomiczna w 2019 roku firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów sfinansowały wierzytelności wynikające z faktur o łącznej wartości 281,7 mld zł. Oznacza to wzrost rynku o 16,4% w skali roku.