Skip to main content
 

Kredyt obrotowy

Faktoring

Dostępność firmy posiadające zdolność kredytową brak ograniczeń co do zdolności kredytowej 
Zastosowanie brak ograniczeń przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż B2B z odroczonym terminem płatności,
Analizowanie podmioty kredytobiorca kontrahenci
Wymagane zabezpieczenia -weksel in blanco
-hipoteka
-zastaw lub  przywłaszczenie
-poręczenia
-wierzytelności
-wierzytelność (faktura)
-weksel in blanco (opcjonalnie)
-pełnomocnictwo do rachunku (opcjonalnie)
Limit finansowania uzależniony od kondycji finansowej firmy oraz od wielkości wpływów na rachunek bieżący wysokość finansowania dopasowywana elastycznie do skali obrotów
Spłata pożyczkobiorca spłaca w ratach kontrahenci płacąc fakturę - spłacają zobowiązania
Czas trwania umowy umowy terminowe (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy) umowy bezterminowe lub terminowe
Wpływ na bilans i zdolność kredytową kredyt podwyższa wartość pasywów w bilansie, zwiększa udział środków obcych a tym samym obniża zdolność kredytową poprawia strukturę finansów firmy - relację kapitałów własnych do kapitałów obcych, zwiększa wiarygodność firmy i poprawia zdolność kredytową 
Usługi dodatkowe:  brak -ubezpieczenia transakcji,
-weryfikacja kontrahentów,
-kontrola płatności od kontrahentów (terminy i kwoty)
-monitowanie dłużników po upływie terminu płatności,
-windykacja.