prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Jak otrzymać oferty faktoringu? 

Zamów bezpłatną konsultacje korzystając z formularza lub zadzwoń. Doradca rozpozna potrzeby Twojej firmy i przeprowadzi przez kolejny etap procedowania faktoringu.

Jakie dokumenty należy przesłać, aby uzyskać ofertę?

W pierwszym etapie, w którym rozpoznajemy sytuację i potrzeby firmy opieramy się na informacjach uzyskanych od Państwa. Na tym etapie dokumenty nie są niezbędne. Zestaw koniecznych dokumentów do dalszego procedowania w instytucjach finansowych będzie zależał od faktora, sytuacji przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności.

Czy firma z zaległościami wobec ZUS lub US może starać się o faktoring? 

Tak. Przy czym takie zaległości nie będą akceptowane przez wszystkich faktorów.

Czy firma bez zdolności kredytowej ma szansę na faktoring?

Tak, ale niektóre instytucje finansowe oferujące faktoring badają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Dlatego przedsiębiorstwo nie posiadające zdolności kredytowej lub mające ograniczoną zdolność kredytową ma szanse na faktoring nie u wszystkich faktorów.

Czy firma wykazująca stratę może uzyskać faktoring?

Tak, może. Strata nie jest czynnikiem decydującym o przyznaniu limitu faktoringowego. Faktor będzie jednak analizował przyczynę powstania straty.

Czy firma ze „złym" BIK-em ma szansę na faktoring?

Tak. Ale nie w każdej instytucji finansowej.

Czy firma z wpisem do KRD może starać się o faktoring?

Tak. Wpis firmy widniejący w KRD czy innym Biurze Informacji Gospodarczej nie przekreśla możliwości skorzystania z faktoringu. Konieczne będą jednak wyjaśnienia odnośnie wpisu.

Czy od firmy jest wymagany minimalny poziom obrotów?

Każdy faktor ustala swój minimalny akceptowany poziom obrotów. W jednej firmie faktoringowej będzie to więc np. minimum 1 mln PLN obrotów do faktoringu miesięcznie, inny faktor firma natomiast chętnie obsłuży firmę z obrotami na poziomie 10 tys. PLN brutto miesięcznie.

Czy faktury "proforma" mogą być przedmiotem faktoringu?     

Nie. Faktura "proforma" nie jest dokumentem księgowym, który byłby akceptowany w praktyce faktoringowej.

Ile kosztuje faktoring?

System opłat i prowizji dostosowany jest do skali prowadzonej przez firmę działalności oraz parametrów transakcji. Poszczególne stawki opłat i prowizji ustalane są indywidualnie. Aby uzyskać konkretne informację niezbędna jest indywidualna konsultacja.

Czy w trakcie obowiązywania umowy faktoringu można dodawać kolejnych odbiorców?

Tak. Warunkiem jednak objęcia faktoringiem nowego odbiorcy jest jego pozytywna weryfikacja i akceptacja przez faktora.

Czy zabezpieczenie będą potrzebne?

Atutem faktoringu jest brak konieczności stosowania zabezpieczeń rzeczowych. Dlatego podstawowym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury (cesja wierzytelności) oraz weksel in blanco a czasami również pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

Czy faktoring może pogorszyć relacje z kontrahentami?

Również w interesie faktora obsługującego transakcję leży aby współpraca między przedsiębiorcą (faktorantem) a jago odbiorcami była kontynuowana jak najdłużej. Dlatego faktor dba o dyscyplinę płatniczą kontrahentów, jednocześnie dobierając działania racjonalnie, tak by nie zakłócić współpracy przedsiębiorcy z odbiorcami.   

Czy firma musi przekazać do faktoringu obroty z wszystkimi kontrahentami?

Nie. Firma może przekazać do faktoringu obroty z wybranymi kontrahentami. Jednak objęcie faktoringiem większej liczby odbiorców oznacza zmniejszenie ryzyka dla faktora, jak również dla firmy (dzięki objęciu monitoringiem większej części należności). Poza tym  warto pamiętać, że przekazywanie większego wolumenu obrotów do faktoringu daje efekt skali czyli możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowych.     

Czy firma musi przekazać do faktoringu wszystkie faktury wystawie dla zgłoszonego kontrahenta?

To zależy od faktora. Część faktorów wymaga cesji globalnej to znaczy, że wszystkie faktury ze zgłoszonym do faktoringu kontrahentem muszą zostać przekazane do wykupu. Inni faktorzy natomiast nie stawiają takiego wymogu.  

 


Twoje pytanie: