Skip to main content
Od czego zależy kolejność ofert wyświetlanych w serwisie?

Oferty w serwisie wyświetlają się w sposób losowy. Po przeładowaniu (odświeżeniu) strony zmienia się kolejność ofert. Oferty można jednak sortować według wybranych kryteriów, które znajdują się nad tabelą. Wówczas oferty układają się w kolejności według wielkości sortowanego aktualnie parametru.

Na jaki okres jest zawierana umowa faktoringu?

Zależnie od oferty i produktu. Umowa faktoringu może dotyczyć wykupu tylko jednej faktury i kończyć współpracę, może być zawierana na określony czas lub bezterminowo z ustalonym okresem wypowiedzenia. 

Jakie dokumenty są wymagane?

Przy produktach uproszczonych i małych kwotach może wystarczyć sama faktura. Zestaw koniecznych dokumentów do procedowania finansowania w instytucjach finansowych będzie zależał od faktora, sytuacji przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności. W zależności od faktora oraz konkretnego przypadku mogą być więc wymagane: pliki JPK, wyciągi z firmowego konta bankowego, dokumenty księgowe, a czasem inna indywidualna dokumentacja.

Czy w trakcie umowy mogę zmienić wysokość limitu finansowania?

Tak. Jest możliwość dostosowania limitu finansowania do bieżącego poziomu sprzedaży firmy. Nie może jednak przekroczyć górnego pułap limitu finansowania dostępnego u danego faktora.    

Ile kosztuje faktoring?

System opłat i prowizji dostosowany jest do skali prowadzonej przez firmę działalności oraz parametrów transakcji. Poszczególne stawki opłat i prowizji ustalane są indywidualnie. Tu możesz przeczytać więcej na temat złożoności kosztów faktoringu. Aby uzyskać konkretną, rzeczywistą informację niezbędną jest zamówienie indywidualnej kalkulacji dla swojej firmy.

Czy faktura po terminie płatności może być przekazana do faktoringu?

Nie. Faktura, której wyznaczony termin zapłaty upłyną, nie może zostać już objęta faktoringiem. Dla takiej faktury właściwym rozwiązaniem jest windykacja.

Czy firma z zaległościami wobec ZUS lub US może starać się o faktoring? 

Tak. Przy czym takie zaległości mogą być przyczyną odmowy udzielenia finansowania. Instytucja finansowa może oczekiwać wyjaśnienia dotyczącego istniejących zaległości. 

Czy firma bez zdolności kredytowej ma szansę na faktoring?

Tak, ale niektóre instytucje finansowe oferujące faktoring (zwłaszcza bankowe) sprawdzają zdolność kredytową swoich potencjalnych klientów. Dlatego przedsiębiorstwo nieposiadające zdolności kredytowej lub mające ograniczoną zdolność kredytową ma szanse na faktoring, ale nie u wszystkich faktorów.

Czy firma wykazująca stratę może uzyskać faktoring?

Tak, może. Strata nie jest czynnikiem decydującym o przyznaniu limitu faktoringowego. Faktor może jednak analizować przyczynę powstania straty.

Czy firma ze "złym" BIK-iem ma szansę na faktoring?

Tak. Przy czym zaległości w BIK mogą być przyczyną odmowy udzielenia finansowania zwłaszcza w instytucji bankowej. Instytucja finansowa może oczekiwać wyjaśnienia dotyczących istniejących zaległości.

Czy firma ze wpisem do KRD może starać się o faktoring?

Tak. Wpis firmy widniejący w KRD czy innym Biurze Informacji Gospodarczej nie przekreśla możliwości skorzystania z faktoringu. Konieczne mogą być jednak wyjaśnienia odnośnie wpisu.

Czy od firmy jest wymagany minimalny poziom obrotów?

Każdy faktor ustala swój minimalny akceptowany poziom obrotów. W jednej firmie faktoringowej będzie to więc np. minimum 1 mln PLN obrotów do faktoringu miesięcznie, inny faktor natomiast chętnie obsłuży małą firmę niezależnie od jej miesięcznych obrotów.

Czy faktury "proforma" mogą być przedmiotem faktoringu?     

Nie. Faktura "proforma" nie jest dokumentem księgowym, który byłby akceptowany w praktyce faktoringowej. Nie odnosi się to jednak do faktoringu odwrotnego, gdzie proces finansowania zakupu firmowego może się rozpocząć fakturą "proforma".

Czy w trakcie obowiązywania umowy faktoringu można dodawać kolejnych odbiorców?

Tak. Jednak warunkiem objęcia faktoringiem nowego odbiorcy jest jego pozytywna weryfikacja i akceptacja przez faktora.

Czy będą potrzebne zabezpieczenie?

Atutem faktoringu jest brak konieczności stosowania zabezpieczeń rzeczowych. Dlatego podstawowym zabezpieczeniem w faktoringu są faktury (cesja wierzytelności). Zabezpieczenia rzeczowe mogą, ale nie muszą być stosowane w przypadku cichego faktoringu oraz faktoringu odwrotnego. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego może, pozwolić w takim wypadku na osiągniecie lepszych warunków oraz wyższych limitów finansowania.

Czy firma musi przekazać do faktoringu obroty z wszystkimi kontrahentami?

Nie. Firma może przekazać do faktoringu obroty z wybranymi kontrahentami. Jednak objęcie faktoringiem większej liczby odbiorców oznacza zmniejszenie ryzyka dla faktora, jak również dla firmy (dzięki objęciu monitoringiem większej części należności). Poza tym  warto pamiętać, że przekazywanie większego wolumenu obrotów do faktoringu daje efekt skali, czyli możliwość uzyskania korzystniejszych warunków finansowych.

Czy firma musi przekazać do faktoringu wszystkie faktury wystawie dla zgłoszonego kontrahenta?

To zależy od faktora. Część faktorów wymaga cesji globalnej, to znaczy, że wszystkie faktury ze zgłoszonym do faktoringu kontrahentem muszą zostać przekazane do wykupu. Inni faktorzy natomiast nie stawiają takiego wymogu, umożliwiając finansowanie pojedynczych faktur.

Twoje pytanie: