prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring odwrotny (odwrócony, zamówieniowy)

Firma chcąca skorzystać z dłuższych terminów płatności, a nie mogąc ich uzyskać u swojego dostawcy, może skorzystać z faktoringu odwrotnego (odwróconego, zakupowego, zamówieniowego). Rozwiązanie to pozwala na finansowanie firmowych zakupów i terminowe regulowanie zobowiązań. 

W faktoringu odwrotnym to faktor w imieniu firmy reguluje zobowiązania wynikających z faktur wystawionych przez dostawców. Firma z kolei reguluje swoje zobowiązanie nie wobec dostawców, ale wobec faktora w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie.

Faktoring odwrócony pozwala firmie wydłużyć terminy w którym będzie dokonywać płatności. Jednocześnie dzięki wykonanej przez faktora natychmiastowej płatności, firma może starać się i uzyskać u dostawców upusty i rabaty z tytułu dokonania wcześniejszej spłaty wierzytelności (tzw. skonto).

W faktoringu odwrotnym oceniana jest zdolność kredytowa przedsiębiorstwa oraz może być wymagane ubezpieczenie lub zabezpieczenia rzeczowe.

* * *

Aby zapytać o oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację: