Faktoring eksportowy (zagraniczny)

Kompleksowo wspiera firmę na rynkach międzynarodowych. Faktoring eksportowy poza finansowaniem daje firmie możliwość przeniesienia na faktora takich czynności jak: weryfikacja zagranicznych kontrahentów, przejęcie ryzyka opóźnień płatniczych oraz niewypłacalności, a także bieżący monitoring kontrahentów.

Z faktoringu eksportowego mogą korzystać przedsiębiorstwa już działające ma rynkach międzynarodowych oraz firmy, które dopiero rozpoczynają współpracę z zagranicznym kontrahentem i potrzebują finansowania na realizacje transakcji oraz chcą zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych operacji handlowych.

Faktoring eksportowy dodatkowo zabezpiecza firmę przed ryzykiem różnic kursowych, ponieważ może być rozliczany (bez przewalutowania) w walutach EURO, USD, GBP.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring eksportowy
1 mln PLN
90 dni
95%

Więcej...

Faktoring zagraniczny
5 mln PLN
90 dni
90%

Więcej...

Faktoring eksportowy
2 mln PLN
90 dni
100%

Więcej...

Faktoring eksportowy
2 mln PLN
120 dni
80% do 100%

Więcej...

Faktoring eksportowy
10 mln PLN
120 dni
90%

Więcej...

Faktoring eksportowy
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...