Skip to main content

Kolejny rekord - 8 883 firm skorzystało z faktoringu

W roku 2014 w Polsce z faktoringu skorzystało 8 883 przedsiębiorstw. Jest to więcej o 3,2% w porównaniu do roku 2013. Znacznie większy wzrost bo, aż o 21,6% odnotowano w łącznej liczna wykupionych w ciągu całego roku faktur. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Wzrosła również wartość wykupionych przez faktorów wierzytelności z 132 424 mln zł w 2013 roku do 152 681 mln zł w roku 2014. Jest to wzrost o 15,3% licząc rok do roku. Przyrost nowych klientów (faktorantów) w ciągu roku o 3,2%, przy jednoczesnym wzroście wartości wykupionych wierzytelności, aż o 15,3% może świadczyć, że to przede wszystkim przedsiębiorstwa korzystające dotychczas (w 2013r.) z faktoringu dynamicznie rozwijały swoją sprzedaż.

Wśród firm korzystających z usług faktoringu najwięcej jest firm przemysłowych, w 2014 roku było ich 2730 co stanowi 30,7% wszystkich faktorantów oraz firm handlowych 2617 (29,5%). Z faktoringu skorzystało również wiele przedsiębiorstw usługowych w tym 657 (7,4%) firm branży transportowej i logistycznej, oraz 654 (7,4%) przedsiębiorstw z branży budowlanej.  

Badaniem przeprowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny zostało objętych 57 faktorów - podmiotów prowadzących w 2014 roku działalność faktoringową. W tej grupie 41 podmiotów to niebankowe przedsiębiorstwa świadczące usługi faktoringu, natomiast  16 podmiotów to banki, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej.