prosta droga do faktoringu

infolinia: 801 009 445

Faktoring urósł o 20,6% w ciągu roku

Obroty firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów w roku 2016 osiągnęły łączną wartość 158 mld zł. W porównaniu do obrotów z roku ubiegłego (131 mld zł w 2015 roku) to wynik wyższy o 20,6%. Popularność usługi rośnie nieprzerwanie, od 2009 roku wykazując dwucyfrową dynamikę wzrostu.

Wielkość obrotów z podziałam na rodzaje faktoringu:

Rodzaj faktoringu 2016
(mln zł)
2015
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
faktoring pełny 83 714 66 359 17 355 26,15%
faktoring niepełny 72 855 62 575 10 280 16,43%
Opracowanie na podstawie danych PZF

Przedsiębiorcy w 2016 roku korzystali więcej z faktoringu pełnego, którego udział wyniósł 53,47% wobec 46,53% dla faktoringu niepełnego. To drugi rok z rzędu (od kryzysu finansowego w 2009 r) w którym udział faktoringu pełnego jest wyższy od niepełnego. W tym roku obroty faktoringu bez regresu wzrosły, aż o 26,15% w stosunku do roku ubiegłego.

Wielkość obrotów z podziałam na pochodzenie odbiorców:

Pochodzenie odbiorców 2016
(mln zł)
2015
(mln zł)
zmiana
(mln zł)
zmiana
%
faktoring krajowy 124 902 101 636 23 266 22,89%
faktoring eksportowy 31 667 27 298 4 369 16,00%
Opracowanie na podstawie danych PZF

W 2016 roku z faktoringu skorzystało (w firma zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów) łącznie 7853 klientów, podczas gdy rok wcześniej było ich 7046, to wzrost o 11,5%. Faktorzy sfinansowali również więcej faktur - ponad 7,5 mln w porównaniu z 6,5 mln faktur w 2015 roku (o 16% więcej). Większy wzrost obrotów (o 20,6%) niż liczby klientów (o 11,5%) wskazuje, że w dużej mierze firmy korzystające już z usługi, przekonawszy się do faktoringu, przekazują do sfinansowania więcej faktur.

Liderem branży tak jak w roku ubiegłym jest ING Commercial Finance z obrotami rzędu 24,4 mld zł (wzrost o 29% w ciągu roku), drugą pozycję zajął w tym roku BZ WBK Faktor z obrotem 19 mld zł (wzrost o 12%), na trzecim miejscu z obrotem 18,3 mld zł znalazł się Raiffeisen Polbank (wzrost o 3%).

Źródło: Polski Związek Faktorów