Wartość przekazanych i wykupionych przez faktorów wierzytelności w roku 2017 wyniosła 222 490 mln zł co oznacza wzrost o 17,1%, z 190 032 mln zł w 2016 roku. Faktoring krajowy stanowił 85,4% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, natomiast faktoring eksportowy 14,6%. W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności wzrosła o 14,5% do 190 076 mln zł, natomiast w faktoringu zagranicznym wzrosła o 35,2% do 32 414 mln zł. Dane opublikował GUS.

Faktoring rok do roku:

 20162017zmianazmiana %

Liczba klientów (faktorantów)

  11 273 12 424 1 151 10,2% 

Liczba wykupionych faktur w tys.

8 336 10 056 1 720 20,6% 
 Wartość wykupionych wierzytelności
 w mln zł
190 032 222 490 32 458 17,1% 
Opracowania na podstawie danych GUS.

W faktoringu krajowym w 2017 roku najczęściej stosowano faktoring pełny (bez regresu) (55,1%) oraz faktoring z regresem (37,3%), sporadycznie wykorzystywano faktoring odwrotny (odwrócony) (4,7%) i faktoring mieszany (2,9%). Zarówno faktoring pełny jak i faktoring niepełny (z regresem) odnotowały w ciągu roku wzrost wartości wykupionych wierzytelności. 

Z usług faktoringowych w 2017 roku skorzystało 12 424 firm, czyli o 10,2% więcej niż w rok wcześniej. Najwięcej przedsiębiorstw korzystających z faktoringu - 3 429 (27,6% ogółu) to firmy handlowe, druga największa grupa to firmy zajmujące się przetwórstwem przemysłowym - 3 219 (25,9%), 1 408 (11,3%) działało w branży transportowej i logistycznej, 1 386 (11,2%) przedsiębiorstw prowadziło różnego rodzaju działalność usługową, 884 (7,1%) budowlaną.

Badaniem Głównego Urzędu Statystycznego zostało objętych 50 podmiotów prowadzących działalność faktoringową w 2017 roku. Grupa ta złożona była z 39 niebankowych firm faktoringowych oraz 11 banków komercyjnych, które zajmowały się faktoringiem obok statutowej działalności bankowej. Wartość zaangażowanych przez faktorów (łącznie bankowych i niebankowych) na koniec 2017 roku środków finansowych wyniosła 31 686 mln zł co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 23,8%. Środki finansowe w 91,6% zaangażowane były w faktoring krajowy, a w 8,4% w faktoring zagraniczny.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny