Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów w 2018 roku udzieliły przedsiębiorstwom finansowania na rekordową kwotę 242,8 mld zł. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to wzrost obrotów branży o rekordowe 26,7%. W ubiegłym roku faktoringiem zostało objętych blisko 15 mln faktur - raportuje PZF.

Dominującą formą faktoringu w 2018 roku stanowił faktoring pełny. Wartość wierzytelności objętych faktoringiem pełnym wyniosła prawie 123,5 mld zł, co stanowił 51% całkowitych obrotów, na faktoring niepełny przypada 33,4% obrotów. Pozostałe 15,6% to faktoring importowy, odwrócony oraz wymagalnościowy. Rosnące zainteresowanie faktoringiem pełnym odnotowano zwłaszcza wśród przedsiębiorców działających na rynku krajowym, a w mniejszym stopniu wśród eksporterów, którzy częściej decydują się na niepełny faktoring. 

W 2018 roku z usług faktorów zrzeszonych w PZF (banków komercyjnych i wyspecjalizowanych firm faktoringowych) skorzystało 16,9 tys. przedsiębiorców. W porównaniu do 9,3 tys. klientów rok wcześniej to ogromny przyrost. W dużej mierze ten wzrost wynika z otwierania się instytucji finansowych na mikro firmy. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów najczęściej obsługiwały klientów z sektora produkcyjnego (44,15% udziału w obrotach) oraz sektora dystrybucji (38,33%). W ujęciu branżowym factoring najczęściej wykorzystywany był przez firmy z branży spożywczej, metalowej i chemicznej.

Liderem branży faktoringu w roku 2018 pod względem obrotów, był podobnie jak rok wcześniej ING Commercial Finance z obrotami na poziomie 31,5 mld zł (wzrost o 13% w ciągu roku), na drugą pozycję przesuną się Pekao Faktoring wykazując obrót 27,8 mld zł (wzrost o 86%), na trzecim miejscu z obrotem 27,3 mld zł znalazł się Santander Factoring (wzrost o 17%).

Źródło: Polski Związek Faktorów