Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%
Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
90 dni
80%
Faktoring zaliczkowy
250 000 PLN
90 dni
80%
Faktoring bez zobowiązań
300 000 PLN
90 dni
100%
Faktoring jawny
100 000 PLN
60 dni
80% do 100%
Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%
Faktoring pełny
1 000 000 PLN
90 dni
95%
Faktoring niepełny
5 000 000 PLN
120 dni
80% do 90%
Jednorazowy faktoring
300 000 PLN
90 dni
100%
Faktoring niepełny jawny
3 000 000 PLN
90 dni
80%