Skip to main content

Faktoring z linią zakupową

Bibby zakupowy

Jeśli z jakiegoś powodu klasyczny faktoring nie wystarczy Bibby Financial Services może sfinansować dodatkowo zobowiązania firmy wynikające z zakupów towarów, surowców, komponentów lub usług. Linia zakupowa (odwrócony faktoring) w Bibby Financial Services działa w połączeniu z faktoringiem klasycznym - nie jest dostępna jako samodzielny produkt. Ponadto, aby skorzystać z odwróconego faktoringu, Twoja firma musi być wypłacalna, bez znaczących zaległości wobec swoich dostawców, oraz nie posiadać zaległości wobec podmiotów publiczno-prawnych.

Faktoring odwrócony Bibby Financial Services sprawdzi się w Twojej firmie, jeśli:

 • masz możliwość uzyskania rabatu u dostawców za terminową lub wcześniejszą zapłatę,
 • chcesz aktywnie kształtować politykę zakupową i korzystać z pojawiających się na rynku okazji.

Ponieważ Bibby Financial Services jest firmą niezależną od banków, dlatego ma proste procedury, a decyzje dotyczące finansowania podejmowane są szybko.

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:
40 mln PLN
Min. limit finansowania:
200 000 PLN
Forma księgowości:
pełna księgowość
Forma działalności:
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. wiek firmy:
24 miesiące
Waluta rozliczeniowa:
 • PLN
 • EUR
 • USD
 • GBP
Max. termin płatności:
120 dni
Min. termin płatności:
14 dni
Finansowanie faktury (brutto):
100%
Czas wypłaty:
24 h
Koszt:

Zamawiam kalkulacje