Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring niepełny
3,5 mln PLN
120 dni
90%

Więcej...

Sprzedaż faktury
250 000 PLN
120 dni
95%

Więcej...

Jednorazowy faktoring
500 000 PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring jednorazowy
3 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring zakupowy
1 mln PLN
180 dni
100%

Więcej...

Limit zakupowy
100 000 PLN
360 dni
100%

Więcej...