Klasyczny faktoring opiera się o ustanowienie cesji wierzytelności - czyli przeniesieniu prawa do zapłaty na faktora (bank lub firmę faktoringową) przy powiadomieniu o tym zdarzeniu kontrahenta (płatnika). Faktoring cichy (niejawny, tajny, ukryty) to natomiast odmiana faktoringu w której kontrahent nie jest informowany o zawarciu umowy faktoringu, a tym samym dalej dokonuje płatności na rachunek faktoranta (firmy wystawiającej fakturę). Tym samym to faktorant zobowiązany jest zwrócić w ustalonym czasie pieniądze faktorowi.

 

faktoring cichy

 

Dla faktora faktoring cichy wiąże się z dodatkowym ryzykiem. Faktor nie kontaktuje się z kontrahentem, tym samym nie ma możliwości zweryfikować transakcję i sprawdzić czy faktycznie wierzytelność istnieje. Dlatego decyzja o przyznaniu faktoringu niejawnego poza oceną kontrahenta, zależy głownie od oceny wypłacalności faktoranta – czyli wydawcy faktury. Przedsiębiorstwa z wpisami w BIG, czy zaległościami względem ZUS i US, nie mają dużych szans na cichy faktoring. Przedsiębiorstwu trudniej będzie otrzymać taką formę finansowania niż typowy faktoring jawny.

 

Po cichu nie znaczy idealnie

Dodatkowe ryzyko, które przy faktoringu niejawnym ponosi firma faktoringowa przekłada się na wyższy koszt usługi. Innymi słowy faktoring cichy będzie droższy od faktoringu jawnego. Z powodu tego dodatkowego ryzyka ograniczona jest liczba podmiotów, które zdecydowały się oferować faktoring niejawny. Bywa, że firmy faktoringowe oczekują dotykowego zabezpieczenie rzeczowego przy ukrytym faktoringu. Takie zabezpieczanie zmniejsza ryzyko faktora, a firmie pozwoli uzyskać niższe stawki.

 

W faktoringu jawnym to kontrahenci spłacają firmie faktoringowej należności z faktury. Kiedy zapomną, przeciągają płatności lub też celowo nie zamierzają zapłacić wierzytelności, faktor – zwykle skutecznie - upomni się o spłatę zobowiązania. W faktoringu cichym faktor oczekuje spłaty od faktoranta, w sytuacji braku płatności nie może dochodzić zapłaty od dłużnika i czynie wspierać swojego klienta. Dlatego faktoring jawny jest dla faktoranta bezpieczniejszy od faktoringu cichego.

 

Kiedy firma chce korzystać z faktoringu cichego?

Przedsiębiorcy interesują się faktoringiem cichym tzn. nie chcą informować swoich kontrahentów:
– z obawy przed pogorszeniem relacji biznesowych,
– z wygody - pominięcie informowania kontrahenta,
– z konieczności - kontrahent nie wyraża zgody na cesję wierzytelności.

 

Firmy czasami obawiają się rekcji klienta na wiadomość o pojawianiu się faktora jako trzeciej strony w transakcji. Wraz z zadomowieniem się i upowszechnianiem faktoringu w Polsce, obawy takie systematycznie maleją. Pojawienie się faktora można traktować natomiast jako zaletę ponieważ świadczy to o wiarygodności stron transakcji potwierdzonej przez niezależną instytucję finansową.

 

Aby ograniczyć ilość wykonywanych czynności związanych z faktoringiem, przedsiębiorcy interesują się faktoringiem cichym, który pozwala na pominięcie formalności zwianych z uzyskaniem aprobaty klientów. Jednak faktorzy mogą odciążyć przedsiębiorcę w tym zakresie, przygotowując potrzebne dokumenty i powiadamiając kontrahenta o cesji wierzytelności.

 

Korzystając z faktoringu cichego firma dostaje mniej (samo finansowanie – bez usług dodatkowych), płaci natomiast za usługę więcej (ze względu na większe ryzyko faktora). Stosowanie faktoringu niejawnego uzasadnione jest więc w sytuacji, kiedy kontrahent nie zgadza się na cesje. Jeśli w umowie z kontrahentem nie na zakazu cesji wierzytelności, lepszym rozwiązaniem będzie klasyczny faktoring jawny. Faktoring cichy może okazać się jedynym rozwiązaniem gdy firma ma w umowie z kontrahentem wpisaną klauzulę "zakazu cesji".

 

_________________________________________________


Potrzebujesz cichego faktoringu?

▶ Porównaj oferty i wybierz najlepszy