Faktoring to usługa dla firm. Niezbędnym warunkiem skorzystania z faktoringu jest prowadzenie przez firmę sprzedaży (towarów lub usług) z odroczonymi terminami płatności. Z faktoringu wykluczona jest sprzedaż dla klientów detalicznych, kontrahentem (płatnikiem) musi być więc inna firma lub instytucja. 


Poza tym podstawowym wymogiem - wynikający z definicji faktoringu - w praktyce banki i instytucje finansowe stosują dodatkowe ograniczenia. W zależności od przyjętej wewnętrznej polityki - określają grupy docelowe przedsiębiorstw, do których kierują swoją ofertę.

 

U każdego faktora te ograniczenia kształtują się inaczej i mogą dotyczyć:

 • minimalnej wielkość obrotu,
 • minimalnej liczba odbiorców przekazanych do faktoringu,
 • maksymalnej liczba odbiorców przekazanych do faktoringu,
 • maksymalnej koncentracji obrotów na jednym kontrahencie,
 • rodzaju prowadzonej księgowości,
 • zaległości względem skarbu państwa,
 • branży – wykluczanie niektórych branż,
 • formy prawnej prowadzonej działalności,
 • poziomu kompensat wzajemnych należności,
 • kierunków eksportu,
 • minimalnego okresu działalności,
 • akceptowalności straty bilansowej,
 • historii współpracy z odbiorcami.

 

Różnice w wymaganiach stawianych przedsiębiorstwom przez firmy faktoringowe bywają znaczące. Dlatego gdy jedna instytucja finansowa odmówi firmie faktoringu – nie musi oznaczać to, że faktoring będzie nieosiągalny również u innego faktora. Jeżeli chcesz uniknąć błądzenia po instytucjach finansowych - skorzystaj z filtrów wyszukiwania serwisu FAKTORINGogerty.pl.

 

_________________________________________________


Chcesz korzystać z faktoringu?

▶ Porównaj oferty i wybierz najlepszy