Faktoring eksportowy

Faktoria faktoring

 

Faktoring eksportowy w Faktorii dostępny jest dla odbiorców z krajów Unii Europejskiej, Szwajcarii oraz Norwegii. Brak ograniczeń branżowych. Finansowania dostępne jest w walucie jest w PLN lub EUR.

Bez wymogu zabezpieczeń przy limicie do 400 tys. PLN. Weksel jako zabezpieczenie powyżej 400 tys. PLN.

Przy limicie finansowania do 400 tys. PLN jest możliwość podpisania umowy przelewem (za 1 zł) lub podpisem kwalifikowanym.

Usługa faktoringu międzynarodowego realizowana jest przez Faktorie w wariancie finansowanie sprzedaży z przejęciem ryzyka - zabezpieczającym Twoją firmę przed niewypłacalnością kontrahenta.
 

 

Rodzaj faktoringu faktoring eksportowy
Max. limit finansowania 3 mln PLN
Min. limit finansowania 30 000 PLN
Forma księgowości
  • karta podatkowa
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa EUR
Max. termin płatności 120 dni
Min. termin płatności 7 dni
Finansowanie faktury (brutto) 80% do 95%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje