Skip to main content

Faktoring eksportowy

Kompleksowo wspiera firmę na rynkach międzynarodowych. Faktoring eksportowy (zagraniczny) poza finansowaniem daje firmie możliwość przeniesienia na faktora takich czynności jak: weryfikacja zagranicznych kontrahentów, przejęcie ryzyka opóźnień płatniczych oraz niewypłacalności, a także bieżący monitoring kontrahentów.

Z faktoringu eksportowego mogą korzystać przedsiębiorstwa już działające ma rynkach międzynarodowych oraz firmy, które dopiero rozpoczynają współpracę z zagranicznym kontrahentem i potrzebują finansowania na realizacje transakcji oraz chcą zwiększyć bezpieczeństwo realizowanych operacji handlowych.

Faktoring eksportowy dodatkowo zabezpiecza firmę przed ryzykiem różnic kursowych, ponieważ może być rozliczany (bez przewalutowania) w walutach EURO, USD, GBP.

Filtry

Dostępne oferty


Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
10 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
90%

Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%

Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 100%

Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
95%

Faktoring zagraniczny

Max. limit finansowania
5 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
90%

Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%

Faktoring eksportowy

Max. limit finansowania
2 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%

Faktoring eksportowy dla transportu

Max. limit finansowania
5 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%