Faktoring odwrotny

eFaktor faktoring

 

Finansowanie faktur zakupowych przez eFaktor to rozwiązanie dla firm potrzebujących finansowania z powodu ograniczonego kredytu kupieckiego u dostawców. eFaktor dokonuje płatności 100% wskazanej faktury bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury (dostawcy towarów, wykonawcy usług). Twoja firma zwraca natomiast faktorowi równowartość zapłaconej kwoty w uzgodnionym terminie.

W faktoringu dłużnym (faktoringu odwrotnym) akceptowani są dostawcy zagraniczni i transakcje walutowe.

Ze względu na wyższe ryzyko po stronie faktora oczekiwane jest zabezpieczenie, ale opcjonalnie faktoring dłużny może być dostępny również bez twardych zabezpieczeń - kwestia do indywidualnego rozpatrzenia. 

Rodzaj faktoringu faktoring odwrotny
Max. limit finansowania 1 mln PLN
Min. limit finansowania 100 000 PLN
Forma księgowości
 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. wiek firmy 24 miesiące
Waluta rozliczeniowa
 • PLN
 • EUR
Max. termin płatności 90 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 100%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje