Skip to main content

Faktoring odwrotny

eFaktor faktoring

Finansowanie faktur zakupowych przez eFaktor to rozwiązanie dla firm potrzebujących finansowania z powodu ograniczonego kredytu kupieckiego u dostawców. eFaktor dokonuje płatności 100% wskazanej faktury bezpośrednio na rachunek wystawcy faktury (dostawcy towarów, wykonawcy usług). Twoja firma zwraca natomiast faktorowi równowartość zapłaconej kwoty w uzgodnionym terminie.

W faktoringu dłużnym (faktoringu odwrotnym) akceptowani są dostawcy zagraniczni i transakcje walutowe.

Ze względu na wyższe ryzyko po stronie faktora oczekiwane jest zabezpieczenie, ale opcjonalnie faktoring dłużny może być dostępny również bez twardych zabezpieczeń - kwestia do indywidualnego rozpatrzenia. 

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:
1 mln PLN
Min. limit finansowania:
100 000 PLN
Forma księgowości:
 • karta podatkowa
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności:
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. wiek firmy:
24 miesiące
Waluta rozliczeniowa:
 • PLN
 • EUR
 • USD
Max. termin płatności:
90 dni
Min. termin płatności:
14 dni
Finansowanie faktury (brutto):
100%
Czas wypłaty:
24 h
Koszt:

Zamawiam kalkulacje