Skip to main content

Faktoring odwrotny

indos faktoring odwrotny

Usługa skierowana do firm, które w danym momencie nie mają środków na sfinansowanie zakupów towarów lub usług. Firma w takiej sytuacji może przesłać do INDOS faktury wystawione przez swoich dostawców towarów lub usług, następnie INDOS w ciągu 24h (lub innym uzgodnionym terminie) przeleje tym dostawcom należność. Twoja firma spłaci swoje zobowiązanie wobec INDOS w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie, np. nawet po 90 dniach.

W ramach faktoringu odwrotnego w INDOS finansowane mogą być:

 • faktury niewymagalne - których termin płatności dopiero zapadnie,
 • faktury wymagalne (przeterminowane) - których termin płatności już upłynął,
 • oraz faktury proforma - zaliczkowe.
   

Warunkiem uzyskania finansowania w postaci faktoringu odwrotnego jest ustanowienie zabezpieczenia: zastawu na środkach trwałych (maszyny, środki transportu) lub wpis na hipotekę. Zaletą zastosowania zabezpieczenia rzeczowego jest możliwość uzyskanie znacznie wyższego limitu finansowania. Z finansowania skorzystać mogą firmy ze wszystkich branż. Bez bankowych procedur, również z zadłużeniem w ZUS i US.

___________________________
SPECJALNA OFERTA:
Zamawiając teraz kalkulację, w ramach specjalnej oferty INDOS dedykowanej dla użytkowników serwisu FAKTORINGoferty.pl — otrzymasz 50% zniżki w opłacie przygotowawczej + 0 zł opłaty za limit faktoringowy

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring odwrotny
Max. limit finansowania:
7 mln PLN
Min. limit finansowania:
50 000 PLN
Forma księgowości:
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności:
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. wiek firmy:
12 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:
PLN
Max. termin płatności:
90 dni
Min. termin płatności:
14 dni
Finansowanie faktury (brutto):
100%
Czas wypłaty:
24 h
Specjalna Oferta / Promocja:
50% zniżki w opłacie przygotowawczej + 0 zł opłaty za limit faktoringowy
Koszt:

Zamawiam kalkulacje