Faktoring odwrotny

indos faktoring odwrotny

 

Usługa skierowana do firm, które w danym momencie nie mają środków na sfinansowanie zakupów towarów lub usług. Firma w takiej sytuacji może przesłać do INDOS faktury wystawione przez swoich dostawców towarów lub usług, następnie INDOS w ciągu 24h (lub innym uzgodnionym terminie) przeleje tym dostawcom należność. Twoja firma spłaci swoje zobowiązanie wobec INDOS w ustalonym, dogodnym dla siebie terminie, np. nawet po 90 dniach.

 

W ramach faktoringu odwrotnego w INDOS finansowane mogą być:

 • faktury niewymagalne - których termin płatności dopiero zapadnie,
 • faktury wymagalne (przeterminowane) - których termin płatności już upłynął,
 • oraz faktury proforma - zaliczkowe.

Warunkiem uzyskania finansowania w postaci faktoringu odwrotnego jest ustanowienie zabezpieczenia: zastawu na środkach trwałych (maszyny, środki transportu) lub wpis na hipotekę. Zaletą zastosowania zabezpieczenia rzeczowego jest możliwość uzyskanie znacznie wyższego limitu finansowania. Z finansowania skorzystać mogą firmy ze wszystkich branż. Bez bankowych procedur, również z zadłużeniem w ZUS i US.

Istnieje możliwość skorzystania z zabezpieczenia w postaci gwarancji spłaty limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, przeznaczonych dla przedsiębiorców korzystających z faktoringu i należących do kategorii MŚP albo będących dużymi przedsiębiorcami z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rodzaj faktoringu faktoring odwrotny
Max. limit finansowania 3 mln PLN
Min. limit finansowania 50 000 PLN
Forma księgowości
 • ryczałt ewidencjonowany
 • książka przychodów i rozchodów
 • pełna księgowość
Forma działalności
 • indywidualna działalność gospodarcza
 • spółka cywilna
 • spółka osobowa
 • spółka z o.o.
 • spółka akcyjna
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 90 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 100%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje