Faktoring cichy

indos faktoring cichy

 

Usługa skierowana do firm, których kontrahenci nie wyrazili zgody na objęcie swoich zobowiązań faktoringiem lub których umowy z odbiorcami zawierają zakaz przelewu wierzytelności. W usłudze INDOS faktoringu niejawnego (cichego) nie dochodzi do cesji wierzytelności, a płatnik nie jest informowany o zastosowanym finansowaniu.

 

Warunkiem uzyskania finansowania w postaci faktoringu niejawnego (cichego) jest ustanowienie zabezpieczenia: zastawu na środkach trwałych (maszyny, środki transportu) lub wpisu na hipotekę. Zaletą zastosowania zabezpieczenia rzeczowego jest możliwość uzyskanie znacznie wyższego limitu finansowania. Z finansowania skorzystać mogą firmy ze wszystkich branż. Bez bankowych procedur, również z zadłużeniem w ZUS i US.

 

Rodzaj faktoringu faktoring cichy
Max. limit finansowania 3 mln PLN
Min. limit finansowania 50 000 PLN
Forma księgowości
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu 1
Min. wiek firmy 6 miesięcy
Waluta rozliczeniowa PLN
Max. termin płatności 120 dni
Min. termin płatności 14 dni
Finansowanie faktury (brutto) 70% do 75%
Czas wypłaty 24 h
Koszt

Zamawiam kalkulacje