Skip to main content

Faktoring cichy


Faktor:

indos faktoring cichy

Usługa skierowana do firm, których kontrahenci nie wyrazili zgody na objęcie swoich zobowiązań faktoringiem lub których umowy z odbiorcami zawierają zakaz przelewu wierzytelności. W usłudze INDOS faktoringu niejawnego (cichego) nie dochodzi do cesji wierzytelności, a płatnik nie jest informowany o zastosowanym finansowaniu

Warunkiem uzyskania finansowania w postaci faktoringu niejawnego (cichego) jest ustanowienie zabezpieczenia: zastawu na środkach trwałych (maszyny, środki transportu) lub wpisu na hipotekę. Zaletą zastosowania zabezpieczenia rzeczowego jest możliwość uzyskanie znacznie wyższego limitu finansowania. Z finansowania skorzystać mogą firmy ze wszystkich branż. Bez bankowych procedur, również z zadłużeniem w ZUS i US.

___________________________
SPECJALNA OFERTA:
Zamawiając teraz kalkulację, w ramach specjalnej oferty INDOS dedykowanej dla użytkowników serwisu FAKTORINGoferty.pl — otrzymasz 50% zniżki w opłacie przygotowawczej + 0 zł opłaty za limit faktoringowy

Parametry usługi:

Rodzaj faktoringu:
faktoring cichy
Max. limit finansowania:
5 mln PLN
Min. limit finansowania:
30 000 PLN
Forma księgowości:
  • ryczałt ewidencjonowany
  • książka przychodów i rozchodów
  • pełna księgowość
Forma działalności:
  • indywidualna działalność gospodarcza
  • spółka cywilna
  • spółka osobowa
  • spółka z o.o.
  • spółka akcyjna
Min. liczba odbiorców do faktoringu:
1
Min. wiek firmy:
12 miesięcy
Waluta rozliczeniowa:
PLN
Max. termin płatności:
120 dni
Min. termin płatności:
14 dni
Finansowanie faktury (brutto):
70% do 75%
Czas wypłaty:
24 h
Specjalna Oferta / Promocja:
50% zniżki w opłacie przygotowawczej + 0 zł opłaty za limit faktoringowy
Koszt:

Zamawiam kalkulacje