Skip to main content

Faktoring ukryty (cichy)

Typowy faktoring wymaga akceptacji przez odbiorcę cesji wierzytelności - czyli przeniesieniu praw do wierzytelności na instytucje finansową. Kiedy kontrahent nie wyraża zgody na cesję, uniemożliwia to uzyskanie standardowego finansowania. Rozwiązaniem może być wówczas faktoring ukryty (tajny, cichy, niejawny) – czyli faktoring bez konieczności uzyskania zgody i informowania odbiorcy.

Z faktoringu ukrytego mogą skorzystać firmy prowadzące działalność przez minimum 6 miesięcy, których odbiorcami są przedsiębiorstwa lub instytucje o dobrej reputacji i kondycji finansowej. W niektórych przypadkach aby skorzystać z faktoringu cichego potrzebne może być przedstawienia dodatkowych zabezpieczeń rzeczowych. Zastosowanie zabezpieczenia rzeczowego pozwala na większą tolerancję i elastyczność ze strony faktora oraz wyższy limit finansowania.

Max. limit finansowania
5 mln PLN
Max. termin platnosci
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
70% do 75%
Szczególy
Max. limit finansowania
250 000 PLN
Max. termin platnosci
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80%
Szczególy
Max. limit finansowania
200 000 PLN
Max. termin platnosci
60 dni
Finansowanie faktury (brutto)
70% do 90%
Szczególy
Max. limit finansowania
200 000 PLN
Max. termin płatności
70 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%