Skip to main content

Faktoring eksportowy – finansowanie i pakiet bezpieczeństwa

Naturalnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa jest szukanie nowych rynków zbytu dla swoich produktów czy usług. Otwarcie się firmy na międzynarodowe rynki daje ogromne możliwości, ale wiąże się z nowymi wyzwaniami i większym ryzykiem niż handel krajowy. To właściwy moment, aby poznać i docenić faktoring eksportowy (zagraniczny).

faktoring eksportowy

Faktoring doskonale wspiera eksport. Z faktoringu eksportowego mogą korzystać przedsiębiorstwa już działające na rynkach międzynarodowych, które potrzebują finansowania dalszej sprzedaży. Z faktoringu zagranicznego mogą skorzystać jednak również firmy, które dopiero rozpoczynają lub planują współpracę z zagranicznymi odbiorcami — to właśnie szczególnie dla nowych eksporterów faktoring jest fenomenalnym rozwiązaniem. Nieznajomość lokalnych praktyk i zwyczajów handlowych oraz procedur i niuansów prawa obwiązującego w obcym kraju podnosi ryzyko transakcji eksportowych — współpraca z faktorem może zniwelować jednak wiele trudności, pozwalając bezpiecznie wejść na zagraniczne rynki.

Faktoring eksportowy - finansowanie eksportu

Zdobycie zagranicznych kontrahentów może wiązać się z koniecznością zaoferowania im dogodnych terminów płatności. Wówczas jednak oczekiwanie na płatność tworzy lukę finansową, czyli brak gotówki na bieżącą działalność firmy np. na zakup surowców do produkcji. To pierwszy problem, który rozwiązuje faktoring, ponieważ dzięki niemu eksporter otrzyma środki finansowe zablokowane w niezapłaconych jeszcze fakturach — zaraz po ich wystawieniu — nie czekając, aż nadejdzie termin ich płatności. W ten sposób firma uzyskuje dostęp do źródła elastycznego finansowania, opartego na własnych przychodach ze sprzedaży. Wysokość tego finansowanie nie jest ograniczona przez bankową zdolność kredytową i może rosnąć elastycznie wraz z pozyskiwaniem nowych klientów na nowych zagranicznych rynkach i wzrostem sprzedaży.

Faktoring eksportowy - bezpieczeństwo transakcji

Poza finansowaniem firma w ramach faktoringu eksportowego otrzymuje wsparcie w zakresie weryfikacji finansowej i dyscypliny płatniczej aktualnych oraz potencjalnych zagranicznych kontrahentów. Przedsiębiorstwo uzyskuje od faktora informację o kondycji kontrahenta i możliwości objęcia go faktoringiem. To pozwoli uniknąć współpracy z niesolidnymi odbiorcami o wątpliwej reputacji. Weryfikacja wiarygodności zagranicznych kontrahentów jeszcze przed realizacją dostawy oznacza znaczne ograniczenie ryzyka opóźnień lub braku zapłaty od zagranicznych odbiorców i poprawia bezpieczeństwo realizowanych operacji handlowych.

Poza weryfikacją faktor przejmuje zarządzanie wierzytelnościami, monitorowanie terminowości ich spłat. Natomiast w przypadku problemów z płatnością od zagranicznego odbiorcy faktor podejmie w imieniu eksportera działania windykacyjne zmierzające do odzyskania należności. Dla małej lub średniej firmy samodzielna egzekucja należności w obcym kraju o odrębnym systemie prawnym — jest dużym kłopotem, który rozwiązuje faktoring międzynarodowy.

Faktoring zagraniczny może być jeszcze bezpieczniejszy poprzez zastosowanie faktoringu pełnego. Faktoring eksportowy może być dostępny w dwóch odmianach: jako faktoring pełny lub niepełny. W faktoringu eksportowym pełnym — faktora przejmuje na siebie ryzyko niewypłacalności zagranicznego kontrahenta. Wówczas transakcje są ubezpieczone przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które przyznaje limit wyznaczający poziom możliwego maksymalnego finansowania odbiorcy przez faktora. W faktoringu pełnym w przypadku braku płatności, bez względu na skutki działań windykacyjnych, firma nie straci swoich środków, wyjątkiem jest tylko sytuacja gdy wierzytelność byłaby sporna.

Faktoring zagraniczny a ryzyko kursowe (walutowe)

Transakcje eksportowe zwykle odbywają się w obcej walucie. Gdy przedsiębiorstwo oczekuje płatności od zagranicznego kontrahenta, w tym czasie kurs walutowy ulega ciągłym zmianom. Kiedy więc płatność wreszcie wpłynie, po przeliczeniu na złotówki może się ostatecznie okazać mniejsza niż w momencie, kiedy faktura była wystawiona. Przedsiębiorstwo eksportując, ponosi więc ryzyko kursowe związane z transakcjami walutowymi. Faktoring pozwala eksporterowi na ograniczenie występującego w transakcjach walutowych ryzyka kursowego. Korzystając z faktoringu, eksporter zaraz po wystawieniu faktury otrzymuje od faktora gotówkę w walucie transakcji i może natychmiast wymienić ją na złotówki. Jego zagraniczny kontrahent natomiast dokonuje płatności bez zmian w ustalonym czasie i w ustalonej walucie.

Faktoring eksportowy to bardzo pożyteczne narzędzie dla eksporterów, niestety nie zawsze jest dostępny. Możemy spotkać się z wykluczaniem odbiorców np. ze względu na kraj ich pochodzenia. Dotyczy to zwłaszcza egzotycznych państw oraz państw o niepewnej sytuacji ekonomicznej czy politycznej — z powodu zbyt wysokiego dla faktora ryzyka transakcji.

Niezbędnik eksportera

Niezbędnik eksportera to po pierwsze poznać rynek i zbadać ryzyko rynku eksportowego, można skorzystać z wiedzy krajowych instytucji wspierających eksport prowadzących lokalne biura, ich adresy dostępne są na Portalu Promocji Eksportu. Po drugie zweryfikować partnerów biznesowych, w czym może pomóc również Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wreszcie po trzecie zabezpieczyć finansowanie, do czego idealnie nadaj się faktoring eksportowy.

Korzyści z faktoringu eksportowego przewyższają korzyści, które przedsiębiorstwo uzyskuje w faktoringu krajowym. Faktoring eksportowy eliminuje liczne bariery, problemy i komplikacje pojawiające się w handlu zagranicznym. Daje szanse na rozwój działalności eksportowej i poprawia konkurencyjność eksportera. Faktoring eksportowy to dla przedsiębiorstwa spokój i wygoda. Poza finansowaniem eksportu pozwala bezpiecznie wejść i działać na zagranicznych rynkach.

 

_________________________________________________

Potrzebujesz faktoringu eksportowego?

 

najlepszy faktoring eksportowy