Faktoring pełny (bez regresu)

To połączenie korzyści wynikających z finansowania należności z zabezpieczeniem ryzyka braku zapłaty. Twoja firma otrzymuje finansowanie, a potencjalne konsekwencji wynikające z ewentualnej niewypłacalność kontrahenta są minimalizowane. Faktoring bez regresu (faktoring pełny) chroni firmę przed złymi długami powstałymi z winy odbiorcy.

Faktoring bez regresu oznacza wyższe bezpieczeństwo transakcji, ponieważ ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor i/lub ubezpieczyciel. Wiąże się to z dodatkowym kosztem ubezpieczenia lub prowizją za przejęcie ryzyka.

  Produkt Max. limit finansowania Max. termin płatności Finansowanie faktury (brutto) Szczegóły
Faktoring bez regresu
40 mln PLN
120 dni
80% do 90%

Więcej...

Faktoring pełny
10 mln PLN
120 dni
90%

Więcej...

Faktoring pełny
1 mln PLN
90 dni
95%

Więcej...