Skip to main content

Faktoring pełny (bez regresu)

To połączenie korzyści wynikających z finansowania należności z zabezpieczeniem ryzyka braku zapłaty. Twoja firma otrzymuje finansowanie, a potencjalne konsekwencji wynikające z ewentualnej niewypłacalność kontrahenta są minimalizowane. Faktoring bez regresu (faktoring pełny) chroni firmę przed złymi długami powstałymi z winy odbiorcy.

Faktoring bez regresu oznacza wyższe bezpieczeństwo transakcji, ponieważ ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje faktor i/lub ubezpieczyciel. Wiąże się to z dodatkowym kosztem ubezpieczenia lub prowizją za przejęcie ryzyka.

Max. limit finansowania
5 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%
Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin platnosci
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
95%
Szczególy
Max. limit finansowania
10 mln PLN
Max. termin platnosci
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
90%
Szczególy
Max. limit finansowania
40 mln PLN
Max. termin platnosci
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 90%
Szczególy