Skip to main content

Faktoring z regresem (niepełny)

Faktoring z regresem (faktoring niepełny) jest sposobem na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Firma otrzymuje gotówkę w ciągu 24 godzin od zgłoszenia transakcji do faktora. Zgłoszenie transakcji polega na dostarczeniu kopii faktury – zwykle w formie elektronicznej z pośrednictwem dedykowanych systemów informatycznych.

Korzystanie z faktoringu niepełnego (faktoringu z regresem) w pewnym stopniu ogranicza również ryzyko prowadzenia działalności handlowej dzięki bieżącej kontroli należności i monitoringowi odbiorców. Nie zabezpiecza jednak przed niewypłacalnością kontrahenta.

Faktoring z regresem (niepełny) to najtańsza forma faktoringu z uwagi m.in. na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.

Filtry

Dostępne oferty


Faktoring niepełny

Max. limit finansowania
15 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
80% do 95%

Faktoring niepełny

Max. limit finansowania
3,5 mln PLN
Max. termin płatności
120 dni
Finansowanie faktury (brutto)
90%

Faktoring niepełny

Max. limit finansowania
1 mln PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
95%

Faktoring ALL INCLUSIVE

Max. limit finansowania
300 000 PLN
Max. termin płatności
90 dni
Finansowanie faktury (brutto)
100%