Skip to main content

Funduszu Gwarancji Płynnościowych zabezpieczy faktoring

W obliczu pandemii COVID-19 Bank Gospodarstwa Krajowego podjął wyjątkowe środki i wprowadził zupełnie nowe rozwiązania wspierające gospodarkę. BGK objął gwarancjami z Funduszu Gwarancji Płynnościowych także limity faktoringowe. To pierwszy w Europie program pomocowy dla firm oparty na faktoringu.

W lipcu Komisja Europejska zgodziła się na oparty na faktoringu polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii COVID-19. W ramach programu Funduszem Gwarancji Płynnościowych, objęty jest faktoring z regresem oraz faktoring odwrotny. Wartość programu to 11,5 mld zł.

Gwarancje będą udzielane do 31 grudnia 2020 r. za pośrednictwem faktorów, czyli banków lub niezależnych firm faktoringowych. Faktorzy mogą teraz gwarancjami BGK obejmować udzielane przedsiębiorcom limity faktoringowe. Program jest skierowany do wszystkich firm, niezależnie od ich wielkości oraz branży, w której działają.

W ramach programu Bank Gospodarstwa Krajowego gwarantuje, aż 80% finansowania. Maksymalna kwota gwarancji to 200 mln zł. Listę faktorów, którzy podpisali z BGK umowy dotyczące udzielania gwarancji limitów faktoringowych z Funduszu Gwarancji Płynnościowych można znaleźć tutaj.