Jest przeznaczony dla firm, które nie potrzebują zewnętrznego finansowania swojej działalności poprzez uzyskania środków przed terminem płatności. Oczkują natomiast lepszego zarządzaniu środkami pieniężnymi oraz pewności ich otrzymania w określonym terminie.

W faktoringu wymagalnościowym wypłata środków następuje dopiero w terminie płatności wierzytelności. Gwarantuje to firmie zachowanie płynności finansowej niezależnie od ewentualnych opóźnień ze strony kontrahentów.

* * *

Aby otrzymać oferty dla swojej firmy – skontaktuj się z doradcą.

 


Zamów bezpłatną konsultację: