Skip to main content

22 083 firm skorzystało z faktoringu

Rok 2019 był bardzo dobrym okresem dla branży faktoringowej w Polsce. Z usług faktorów skorzystało łącznie 22 083 przedsiębiorstw, to 29% więcej niż rok wcześniej. Wartość wierzytelności wykupionych przez banki i firmy faktoringowe wyniosła 315 mld zł był to w porównaniu z poprzednim rokiem wzrost o 27,9%. Dane opublikował Główny Urząd Statystyczny.

Faktoring rok do roku:

  2018 2019 zmiana zmiana %

Liczba klientów (faktorantów)

  17 117 22 083 4 966 29,0% 

Liczba wykupionych faktur w tys.

10 879 13 587 2 708 24,9% 
 Wartość wykupionych wierzytelności
 w mln zł
246 256 315 024 68 768 27,9% 
Opracowania na podstawie danych GUS.

Banki i niebankowe firmy faktoringowe w 2019 roku wykupiły łącznie 13,6 mln faktur o 24.9% więcej niż rok wcześniej. Wartość wykupionych wierzytelności wzrosła z 246 256 mln zł w 2018 roku do 315 024 mln zł w 2019 roku, co oznacza wzrost o 27,9%.

W 2019 roku z usług faktoringowych skorzystało 22 083 przedsiębiorstw, o blisko pięć tysięcy więcej w ciągu jednego roku to wzrost aż o 29,0%. Najliczniejszą grupę bo 5446 (24,7% ogółu) firm korzystających z faktoringu stanowiły przedsiębiorstwa prowadzące działalność handlową, 4496 (20,4%) działało w branży transportowej, 4485 (20,3%) to firmy przemysłowe, 2588 (11,7%) to firmy usługowe, a 2028 (9,2%) firmy budowlane.

W faktoringu krajowym wartość wykupionych wierzytelności wyniosła 269 385 mln zł, co oznacza wzrost w stosunku rocznym o 24,5%. Wartość wykupionych wierzytelności wyniosła w faktoringu zagranicznym wyniosła 45 638 mln zł co oznacza w ciągu roku aż o o 53,2%. Faktoring krajowy stanowił 85,5% ogólnej wartości wykupionych wierzytelności, a faktoring eksportowy 14,5%. W faktoringu krajowym przedsiębiorcy najczęściej korzystali z faktoringu pełnego (54,3%), faktoringu z regresem (30,6%), faktoringu odwrotnego (11,8%) oraz faktoringu mieszanego (3,3%).

Badaniem objęto grupę 54 faktorów - podmiotów prowadzących w 2019 roku działalność faktoringową. W grupie tej było 46 niebankowych firm faktoringowych oraz osiem banków komercyjnych, które obok statutowej działalności bankowej, świadczyły usługi faktoringu. W grupie pozabankowych firm faktoringowych w 33 dominował kapitał krajowy, w 12 kapitał zagraniczny, natomiast jedna firma miała po 50% udział kapitału krajowego i zagranicznego.

Źródło: Główny Urząd Statystyczny